இலக்கியத் திறனாய்வு என்றால் என்ன? வகைகளைக் குறிப்பிடுக? | What is literary Criticism? Specify types?

திறனாய்வு வகைகள்

        இலக்கியத் திறனாய்வானது இலக்கியக் மற்றும் கோட்பாட்டோடு, மனித சிந்தனைக் கருத்துநிலைகளை உட்படுத்திஅமைந்துள்ளது.  திறனாய்வு நிகழ்வதற்கான காரணங்களை வகுத்துக் கொண்டு, அதன்வழி திறனாய்வினைப் பலவகைகளாகப் பிரித்துள்ளனர். கொள்கை அதனை வெளிப்படுத்தும் சமுதாயவியல் கருத்து அணுகுமுறையாக விதிமுறை, விளக்கமுறை, பகுப்புமுறை, செலுத்துமுறை, எனப் பலவழிப்பட்ட செல்நெறிகளை உடையதாக திறனாய்வு அமைந்தாலும், மேலைநாட்டினர் விளக்கமுறைத் திறனாய்வுக்கு தற்போது முக்கியத்துவம் கொடுத்து வருகின்றனர். விளக்க முறைத் திறனாய்வானது திறனாய்வு வகைதனில் பொதுவானதாக தோற்றமளிக்கிறது. இவ்வகைத் திறனாய்வை ஒப்பீட்டு முறையில் அடக்கிக் கூறுவதும் உண்டு.

இலக்கியத் திறனாய்வின் வகைகள் (What is literary Criticism? Specify types?)

1.விளக்கமுறைத் திறனாய்வு (Interpretation Criticism) – Click Here

2.விதிமுறைத் திறனாய்வு (Prescriptive Criticism) – Click Here

3.உளவியல் முறைத் திறனாய்வு (Phychological Approach) – Click Here

4.வரலாற்று முறைத் திறனாய்வு (Biographical Criticism) – Click Here

5.சமுதாயவியல் திறனாய்வு (Sociological Criticism) – Click Here

6.ஒப்பீட்டுத் திறனாய்வு (Comparative Criticism) – Click Here

7.பாராட்டுமுறைத் திறனாய்வு (Appreciative Criticism) – Click Here

8.செலுத்துநிலை அல்லது படைப்புவழித் திறனாய்வு (Judicial Method) – Click Here

9.பகுப்பு முறைத் திறனாய்வு (Analytical Criticism) – Click Here

10.ரசனை முறை அல்லது அழகியல் திறனாய்வு (Aesthetic Criticism) – Click Here 

11.முடிபுமுறைத் திறனாய்வு (Judicial Criticism) – Click Here

12.மதிப்பீட்டு முறைத் திறனாய்வு ( Evaluation method performance) – Click Here

       திறனாய்வானது ஓர் இலக்கியத்தின் பாடுபொருள்கள் மற்றும் அவற்றின் உட்கூறுகளை அறியச் செய்வதோடு, நூல்கள் பற்றிய பொதுவான ரசனையை வெளிக்கொணரவும், அபிப்பிராயங்களை தெரிவிக்கவும், கருத்து நிலைத் தொகுப்பாகவும், காரண, காரியங்களைச் செயற்படுத்த பல்வேறுப்பட்ட திறனாய்வு வகைகள் துணைசெய்கின்றன.

 

 

கீழ்க்கண்ட நூலிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை

இலக்கியத் திறனாய்வு – வகைகளும் வளர்ச்சியும்

பேராசிரியர் இரா.மருதநாயகம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here